Novi projekti v letu 2021

datum: 04.03.2022

Leto 2021 je bilo za prodajo in implementacijo programske opreme GoSoft ponovno najbolj uspešno. V drugi polovici preteklega leta smo prodali celovit informacijski sistem naslednjim podjetjem: Fibmarkt, Tourne mobil, AneFill, Junc CNC, PG Plast, Legard, DBM, Vodoprivreda in Hidropnevmatika.

Zunanje okoliščine še vedno predstavljajo določene ovire, vendar se kljub temu projekti odvijajo po načrtu in že načrtujemo nekatere aktivnosti, ki jih v preteklih letih ni bilo mogoče organizirati (srečanja, druženja, osebni stiki). Zato z velikim optimizmom pričakujemo tudi to leto v prepričanju, da bomo ponovno dosegli najboljše rezultate v zgodovini podjetja.