Predstavitev

logo GoSoft

Programski paket GoSoft zajema vse glavne poslovne funkcije proizvodnega podjetja ali javnega zavoda. Temelji na enkratnem interaktivnem vnosu podatkov in povezavi vseh funkcij v enoviti informacijski sistem. Deluje na najbolj razširjenih operacijskih sistemih in lokalnih mrežah za osebne računalnike.

Prospekt - osnovni opis programa.

GoSoft je klasična odjemalec / strežnik aplikacija. Uporabljena podatkovna zbirka je SAP SQL Anywhere, razvojno orodje za odjemalca je Power Builder. Za spletne aplikacije je uporabljena PHP tehnologija. Na strežniku je tako lahko nameščen operacijski sistem Windows ali Linux, odjemalec pa potrebuje windows okolje (Windows XP ali novejšo različico). Spletni odjemalec pa deluje na poljubnem spletnem brskalniku.

Večina funkcionalnosti deluje v klasičnem odjemalcu:

 • materialno poslovanjePromet zalog.png
 • nabava / prodaja
 • tehnično tehnološki podatki
 • kontrola kakovosti
 • planiranje materialnih potreb
 • spremljanje proizvodnih kapacitet in opravljenega dela
 • vzdrževanje strojev in naprav
 • finančno računovodstvo in osnovna sredstva
 • obračun plač in kadriPrimer artikla.png
 • analize podatkov.

  

Nekatere posebne funkcije, pa so izdelane za spletni vmesnik:

 • DMS - sistem za spremljanje dokumentacije (OCR)Koledar - projekt.png
 • CRP - fino načrtovanje proizvodnih virov
 • MES - zajem podatkov direktno iz NC in CNC strojev
 • projektno vodenje
 • portali
 • interno naročanje (bolnišnice)
 • sistem javnih naročil
 • evidenca uporabe delovnih oblek
 • podpora interni restavraciji
 • evidenca prisotnosti.

DT

 

 

 

POTREBNA STROJNA OPREMA:

Minimalna konfiguracija strojne in programske opreme GoSoft strežnik :
CPU: 1 x Intel Xeon / i7 procesor z vsaj 4 jedri
RAM: 16 GB
Storage: Raid 1 (vsaj 128 GB) SAS ali SSD diski
LAN: 1 x 1Gbps
Windows OS: Windows Server 2019
Linux OS: Oracle linux 9 minimal ali Ubuntu 22.04 LTS

Minimalna konfiguracija strojne in programske opreme (GoSoft delovne postaje):

Operacijski sistem: Windows 8 32-bit ali 64-bit
Procesor: Intel Core i3 ali hitrejši
RAM: 4GB
Disk: 500 MB za vse GoSoft komponente
Omrežje: 100 Base-TX (100 mbps) ali hitrejše, protocol: TCP/IP. Če uporabljate brezžično povezavo - 802.11g ali hitrejše
Dodatna strojna ter programska oprema: delujoč USB priključek, miška, grafična kartica ločljivosti v širino vsaj 1024 in višino vsaj 900 slikovnih točk, laserski tiskalnik, poštni odjemalec (Microsoft Outlook 32-bit, Mozilla Thunderbird)

Priporočena strojna in programska oprema (GoSoft delovne postaje):

Operacijski sistem: Windows 10 64-bit
Procesor: Intel Core i5 ali hitrejši
RAM: 8GB ali več
Disk: 500 MB za vse GoSoft komponente
Omrežje: 100 Base-TX (100 mbps) ali hitrejše, protocol: TCP/IP. Če uporabljate brezžično povezavo - 802.11g ali hitrejše
Dodatna strojna ter programska oprema: delujoč USB priključek, miška, grafična kartica ločljivosti v širino vsaj 1024 in višino vsaj 900 slikovnih točk, laserski tiskalnik, poštni odjemalec (Microsoft Outlook 32-bit, Mozilla Thunderb

Operacijski sistem Linux na strežniku ne podpira nekaterih funkcionalnosti programa GoSoft, ki deluje samo v okolju Windows. Za te funkcionalnosti uporabimo računalnik z windows operacijskim sistemom v lokalni mreži (npr. odloženo tiskanje Q-print, predelava formatov EDI datotek - mapforce ipd.) !!!

 
GoSoft WEB - dlančniki:

Zahtevana strojna in programska oprema:
Operacijski sistem: Android 4.2 ali novejši
Programska operema: zadnje verzije: Chrome, Firefox, Edge, Explorer
Testirano na: Motorola Symbol TC70, CipherLab RS50
Pred nakupom priporočamo testiranje ustreznosti naprave