Kdo smo

Osnovni podatki
GOinfo, računalniški inženiring, storitve in svetovanje d.o.o. iz Nove Gorice, je eno izmed prvih računalniških podjetij v Sloveniji, ki je razvilo lastno programsko opremo za vodenje poslovanja v proizvodnih podjetjih na PC platformi, na osnovi svetovno znanega principa MRP-II (Manufacturing resources planning). Podjetje je bilo ustanovljeno 26. maja 1993 v okviru grupacije GOSTOL - iz računalniškega centra za avtomatsko obdelavo podatkov. Ekipa strokovnjakov je na osnovi poznavanja MRP sistemov, razvila celovit informacijski sistem za vodenje proizvodnih podjetij pod imenom GoSoft, ki je na Slovenskem in Hrvaškem trgu takoj vzbudil veliko zanimanje in s tem omogočil obstoj in nadaljnji razvoj podjetja. Programe GoSoft in storitve podjetja GOinfo uporablja več kot 300 podjetij in ustanov v Sloveniji in na Hrvašakem. Leta 1994 smo zaposleni v podjetju z dokapitalizacijo postali večinski lastniki in s 64.374 EUR ustanovitvenega kapitala postavili temelje za nadaljnje delo.

Dejavnost
Glavne dejavnosti podjetja so razvoj, trženje, uvajanje, svetovanje, prilagajanje in vzdrževanje celovitih informacijskih sistemov v proizvodnih podjetjih. Zaradi potrebe po celoviti podpori posameznih podjetij smo razvili tudi programsko opremo za vodenje računovodstva in financ, obračun plač s kadrovsko evidenco, obračun osnovnih sredstev in trgovinsko poslovanje. Na željo pa v podjetju uredimo tudi ostale potrebe s področja računalništva: strojna oprema, sistemska programska oprema, internet ..., kar vse skupaj zagotavlja kupcu celovito rešitev s področja informatike. Ciljno tržišče so srednje velika proizvodna podjetja s posamezno, maloserijsko in serijsko proizvodnjo. Posamezni deli programov pa lahko pokrivajo posamezne funkcije tudi v manjših podjetjih.

Produkti
Programski paket GoSoft zajema vse poslovne funkcije proizvodnega podjetja od ponudb in naročil, preko planiranja materialnih potreb in nabave materiala, omogoča pregled zasedenosti proizvodnih kapacitet, klasificiranje artiklov, do odpremljanja izdelkov, fakturiranja in raznih pregledov in izpisov zbirnih podatkov. Temelji na enkratnem interaktivnem vnosu podatkov in povezavi vseh funkcij v enoviti informacijski sistem. Deluje na najbolj razširjenih operacijskih sistemih in lokalnih mrežah za osebne računalnike.

Zaposleni in zunanji sodelavci
Trenutno ima podjetje 50 redno zaposlenih s področja računalništva, strojništva,  lesarstva in ekonomije ter več zunanjih sodelavcev. Leta 2012 je bilo v Zagrebu ustanovljeno podjetje GOinfoZG, ki skrbi za implementacijo in vzdrževanje programske opreme na področju Hrvaške in okoliških držav. Podjetje v Zagrebu trenutno zaposluje 20 strokovnjakov. 

slika - skupinska

Ekipa GOinfo d.o.o. Nova Gorica