Poslovanje v letu 2012

datum: 01.02.2013

Leto 2012 je bilo za GOinfo dokaj uspešno, saj smo kljub gospodarski krizi in prekinitvi poslovanja s podjetjem DAM iz Zagreba uspeli zadržati enak obseg poslovanja kot v letu 2011. Prodajna realizacija je tako dosegla vrednost 1,2 mio EUR in je nekoliko nižja od napovedi. V preteklem letu pa smo lahko ponosni na novo ekipo v GOinoZG, ki je prevzela vzdrževanje za cca. 60 podjetji. Ekipa trenutno šteje 5 zaposlenih, v letošnjem letu pa bo potrebno ekipo še povečati. Tudi na slovenskem tržišču smo izpeljali par novih, zahtevnih projektov (vpeljava  celovitih ERP sistemov).