Integracija DMS in OCR

datum: 08.11.2011

Programsko opremo GoSoft, ki v WEB varianti podpira tudi DMS sistem za upravljanje dokumentov, smo integrirali s programom Moj arhiv podjetja Soft.

OCR (Optical character recognition - optična prepoznava znakov) nam omogoča ob skeniranju dokumentov prepoznavo besedila in vrednosti. To funkcionalnost, ki jo zagotavlja programska oprema Moj arhiv podjetja Soft d.o.o. smo povezali z lastnim sistemom za upravljanje z dokumenti. Takšen način bistveno skrajša čas skeniranja in vnosa podatkov, saj z eno potezo v GoSoft-u izdelamo dokument (npr. prejeti računi), davčno knjigo, pripnemo sliko dokumenta (PDF) in posredujemo dokument v potrditev odgovorni osebi. Praktično vse brez vnosa podatkov, ki se samodejno prenesejo iz skeniranega dokumenta v podatkovno zbirko.

Sistem DMS (Document Management System) pa omogoča pregledovanje takih dokumentov, likvidacijo in iskanje vsem uporabnikom informacijskega sistema. Prednost spletne (WEB) aplikacije pa je v tem, da lahko dostopamo do dokumentov iz poljubne lokacije - edini pogoj je dostop do medmrežja (interneta).