Sodobne informacijske tehnologije in storitve za lesarsko prakso

datum: 08.11.2006

posvetovanje v okviru ljubljanskega pohištvenega sejma 2006 bo v sredo, 8. 11. 2006 ob 10.30 uri, na Gospodarskem razstavišču, v dvorani FORUM, hala B2/1, vhod z Dunajske 18, Ljubljana. Udeležba je brezplačna!


Informacijska družba in sodobno poslovno okolje zahtevata od podjetij učinkovito izrabo proizvodnih (in intelektualnih) zmogljivosti in drugačne (učinkovitejše) odnose s poslovnimi partnerji. Sodobne informacijske tehnologije in storitve predstavljajo pri tem ključen del informacijske infrastrukture, ki hkrati omogočajo ustreznejše ravnanje z informacijami (in znanjem) in primernejše modele poslovnih komunikacij.

S ciljem integralne prezentacije najsodobnejših informacijskih tehnologij in storitev z vidika njihove uporabnosti v lesarski praksi, bo strokovno posvetovanje usmerjeno v nekatere zanimivejše tematike:
I.   sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija ter njena primernost za lesarsko prakso; ta sklop bi lahko poimenovali »avtomatizacija poslovnih procesov«:

  • tehnologije zajema podatkov v poslovnem procesu
  • ravnanje proizvodnega procesa s sodobnimi tehnološkimi rešitvami

II.  sodobne informacijske storitve in njihova uporabnost v praksi:

  • konvergenca poslovnih komunikacij
  • projekt e-Slog za SMEs in njegova implementacija pri vzpostavitvi e-poslovanja v lesni stroki

III. odprta koda in njene rešitve za poslovni svet:

  • specializirani odrptokodni produkti za poslovno rabo
  • možnosti uporabe odprtokodnih programov v lesarski praksi

Na predstavitvah bodo sodelovala številna slovenska lesna podjetja in predstavila svoje izkušnje. Sodelovanje so potrdili tudi predavatelji iz vrst vodilnih ponudnikov informacijske tehnologije in rešitev kakor tudi predavatelji iz akademskih vrst. Podrobnejši program posvetovanja bo dosegljiv na spletnih straneh Društva inženirjev in tehnikov lesarstva www.ditles.si nekaj dni pred dogodkom.