Prvo srečanje uporabnikov programov GoSoft-2000

datum: 15.12.2005

Prva konferenca se je odvijala v kongresnem centru Perla v Novi Gorici. Na konferenci so bile prikazane nekatere napredne rešitve s primeri iz prakse in načrti za naslednje leto. Udeleženci so dogodek ocenili kot zelo dober (anketa) in izrazili željo, naj srečanje postane tradicionalno. Najbolj so pohvalili teme s področja proizvodnje (načrtovanje materialnih potreb, terminiranje in spremljanje s črtno kodo s primeri iz prakse) in teme o poslovnem odločanju.
Konference se je udeležilo več kot 100 oseb.