Posvetovanje na Pohšitvenem sejmu 2004

datum: 03.11.2004

Naslov: Procesni management v proizvodnih podjetjih

  • organizacijski prispevek k večji učinkovitosti poslovanja

Ciljna skupina:

  • tehnični direktorji, vodje proizvodenj
  •  informatiki, organizatorji dela

Vsebina:

  • Trendi – dr. Mirko Tratnik, Bf
  • Ravnanje poslovnih procesov (Business Process Management) – dr. Jože Kropivšek,Bf
  • Modeliranje poslovnih procesov (Business Process Modeling) - dr. Leon Oblak,Bf
  • Informatizacija poslovnih procesov – mag. Aleš Vovk, Goinfo, d.o.o.
  • Praktični primer (Case study) – Igor Lipušček, univ.dipl.ing.,Bf

Vsebinski okvir:
Predavatelji bodo predstavili sodobne trende pri organiziranosti poslovanja s poudarkom na procesnem obravnavanju delovanja podjetij. Predstavljena bo filozofija ravnanja poslovnih procesov (procesni management), pristopi organizacijskega spreminjanja poslovanja podjetij (prenova) in procesna organiziranost poslovanja kot njihov rezultat. Učinkovito ravnanje in optimizacija poslovnih procesov sta tesno povezana z ustreznim modeliranjem, zato bodo obravnavani sodobni pristopi (algoritmi) in modeli ter orodja, s katerimi se te optimizacije lahko izvajajo. Informatizacija poslovanja in poslovnih procesov je eden pomembnejših ciljev in pogojev, s katerim se podjetja srečujejo pri optimizaciji svojega poslovanja, zato bo tudi tej tematiki posvečena določeno pozornost. Prikazan pa bo tudi izvedbeni vidik procesnega managementa na praktičnem primeru. Po referatih bo sledila okrogla miza na temo posvetovanja, kjer bodo udeleћenci razpravljali o problemih v praksi in možnih rešitvah.