AMBIENTA 2004 - predstavitev dobre prakse

datum: 14.10.2004

Na letošnjem strokovnem srečanju AMBIENTA 2004, bo podjetje SPIN VALIS iz Požege (CRO), predstavilo svojo izkušnjo pri uvajanju in uporabi informacijskega sistema GoSoft-2000 v njihovem podjetju (primarna proizvodnja - žaganje, polfinalna - izdelava elementov in finalna proizvodnja - izdelki). Predavanje pod naslovom: ''Efekti uvodenja ERP sustava GoSoft 2000 u Spin Valis'' bo vodila Vlatka Žmire, dipl. ing., vodja tehnične priprave proizvodnje v Spin Valisu. Srečanje bo na Zagrebškem velesejmu 14.10.2004 ob 12h.
Stručni skup: ERP u drvnoj industriji
12.00 sati Klub izlagača
Organizator: D.A.M. i Spin Valis