Poslovanje družbe v letu 2003 in 2004

datum: 20.07.2004

V letu 2003 so bili doseženi vsi zastavljeni cilji. Rast bruto realizacije je okoli 15% letno, dodana vrednost pa okoli 20%. Plan rasti za leto 2004 pa je še višji (30%). Po podatkih do sredine leta 2004 z doseganjem plana ne bo težav.

Rast dodane vrednosti v zadnjem letu je okoli 20% (vir I-bon 2004).

 Rast dodane vrednosti v zadnjem letu je okoli 20