MES - nadzor dela

modul je uporaben predvsem za spremljanje delovanja strojev. S pomočjo tega sistema lahko v avtomatizirani, serijski proizvodnji spremljamo delovanje strojev in naprav. MESBox (elektronska naprava za zajem različnih signalov iz stroja) pošilja v bazo podatke o delovanju, ob zastoju pa s pomočjo tipk o razlogih zastoja. Na tej osnovi MES sistem nudi naslednje informacije:

  • število narejenih izdelkov (ciklov) na aktivni operaciji
  • stanje stroja, ob zastoju vzrok zastoja
  • shematski prikaz proizvodnje s prikazom informacij o trenutnem stanju
  • analizo delovanja / zastoja - učinkovitosti dela
  • detaljne podatke o trenutnem stanju
  • pregled predvidenih operacij na stroju za posameznega operaterja
  • ostale parametre na stroju, ki jih merimo (odvisno od senzorjev).

V serijski ali avtomatizirani proizvodnji je za uspešno vodenje proizvodnje nepogrešljiv sistem za nadzor – upravljanje proizvodnih virov (MES - Manufacturing Execution system ). Namen sistema je podpora sledenju produktivnosti strojev (virov) in delovnih mest. Bistvo modula je popolna integracija z ERP sistemom oz. podmodulom za knjiženje opravljenega dela ter finem planiranju in modulom za evidenco prisotnosti, ki skupaj omogočajo zelo širok spekter podatkov za pokalkulativno analizo proizvodnje. Analize izdelamo v DIS modulu ali pa v standardnem WEB portalu.

Za zajem in obdelavo signalov neposredno iz strojev uporabimo industrijski krmilnik MesBox, ki ga je posebej za GoSoft-MES razvilo partnersko podjetje Atech d.o.o. Krmilnik je priključen na ethernet in omogoča več različnih vhodov (kar lahko predstavlja različna stikala oz. namenske senzorje, kot npr. senzor temperature,...) in več izhodov s katerimi se lahko tudi krmili stroj.
Za določanje najpogostejših tipov zastojev (status stroja) uporabimo gumbe s svetilkami ob stroju (tako da je čas, porabljen za to informacijo čim krajši). Tip zastoja pa lahko vnesemo tudi na PC terminalu v proizvodnji s pomočjo bar kod ali tipkovnice (en PC terminal za več strojev) . Ob vsakem stroju se lahko postavi tudi ekran občutljiv na dotik, preko katerega dobi operater stroja podatke o delovnih nalogih (planiranih) ter trenutni statistiki stroja. Slika prikazuje izbiranje razloga zastoja.

 

Zastoj stroja lahko tudi zaznamo preko sledenja stikala (števca) stroja; npr. če se 5 min stanje stikala ni spremenilo. Modul Gosoft-MES nam omogoča ON-line vpogled v proizvodnjo. Na načrtu proizvodnje (Layout - slika) imamo razporejene posamezne vire (stroje) ter prikazan izdelek ter doseg plana izdelave ter ciljno in trenutno količino ter razliko (grafično z rdečo in zeleno barvo).

 

S klikom na detajl pa lahko dobimo še več podatkov o trenutnem stanju vira: Delovni nalog, Operacijo, ki se trenutno izdeluje, količine, doseganje norme ipd. S klikom na šifro vira pa nas postavi v seznam planiranih operacij za ta vir.
S pomočjo spletnega sistema Gosoft-MES lahko pregledujemo stanje proizvodnje na načrtu proizvodnje ali pa neposredno zgodovino dogodkov po virih iz stanja proizvodnje lahko prav tako pridemo do zgodovine dogodkov (MES). Za posamezen vir (stroj) lahko pregledujemo tudi zgodovino posameznega parametra (lastnosti), ki ga zajemamo iz stroja za izbrano obdobje (dan, teden, mesec). V nadaljevanju je prikaz nekaterih pregledov delovanja strojev.

 

Rezultati projekta GoSoft-MES so bili sofinancirani s strani ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Več informacij