BI - Analiza podatkov

V sklopu celovitega informacijskega sistema je pripravljen tudi modul za pregled strnjenih podatkov, ki je namenjen predvsem vodstvenim delavcem.  

dis tabela

Sistem omogoča pregled podatkov iz vseh področji poslovanja v obliki tabel in grafov. Vrste podakov določi uporabnik sam. 

 

 

 

Za potrebe grobih pregledov gibanja v podjetjih, je potrebno zagotoviti ažurne podatke iz informacijskega sistema v strnjeni obliki, ki so hitro in enostavno dosegljivi. Za te potrebe smo izdelali poseben modul, ki na osnovi dogovorjenih pravil, črpa podatke iz celotnega informacijskega sistema in jih v urejeni obliki prikazuje ugrafDISporabniku. Sistem izpisov je urejen po področjih, za vsako področje pa so urejeni različni grafi.

graferupcija

 

 

 

 

DENARNI TOKOVI

Za potrebe planiranja denarnih tokov, je pripravljena posebna aplikacija, ki omogoča prikaz planiranih prilivov in odlivov. Tokove planiramo tako na nivoju računovodskih temeljnic, kot tudi na osnovi ostalih poslovnih dogodkov (naročilnice nabave, naročila kupcev, planirani nalogi ....). Sistem je nastavljiv, tako da sami določimo, kateri dogodki vpilvajo na prilive in odlive, omogočen pa je tudi ročni vnos podatkov in grafični prikaz ter pregled dnevnih, tedenskih, mesečnih in kvartalnih denarnih tokov. 

DT