Direktorski informacijski sistem

Slika 25: Seznam prpravljenih prikazov tabel in grafovV sklopu celovitega informacijskega sistema je pripravljen tudi modul za pregled strnjenih podatkov, ki je namenjen predvsem vodstvenim delavcem. Sistem omogoča pregled podatkov iz vseh področji poslovanja v obliki tabel in grafov. Vrste podakov določi uporabnik sam.

 

Za potrebe grobih pregledov gibanja v podjetjih, je potrebno zagotoviti ažurne podatke iz informacijskega sistema v strnjeni obliki, ki so hitro in enostavno dosegljivi. Za te potrebe smo izdelali poseben modul, ki na osnovi dogovorjenih pravil, črpa podatke iz celotnega informacijskega sistema in jih v urejeni obliki prikazuje uporabniku. Sistem izpisov je urejen po področjih, za vsako področje pa so urejeno prikazana poročila (slika 25). Sliki v nadaljevanju pa prikazujeta primer podatkov v obliki tabele in grafa (Slika 26 in 27).

Slika 27: Primer prikaza istih podakov v obliki grafa

 

DENARNI TOKOVI

Za potrebe planiranja denarnih tokov, je pripravljena posebna aplikacija, ki omogoča prikaz planiranih prilivov in odlivov. Tokove planiramo tako na nivoju računovodskih temeljnic, kot tudi na osnovi ostalih poslovnih dogodkov (naročilnice nabave, naročila kupcev, planirani nalogi ....). Sistem je nastavljiv, tako da sami določimo, kateri dogodki vpilvajo na prilive in odlive, omogočen pa je tudi ročni vnos podatkov in grafični prikaz ter pregled dnevnih, tedenskih, mesečnih in kvartalnih denarnih tokov. Na sliki 28 je primer teddenskega pregleda denarnih tokov v obliki tabele.

Slika 28: Denarni tokovi