GoSoft-MES sistem

datum: 20.08.2009

Razvili smo modul za nadzor proizvodnje (MES - Manufacturing Execution system), ki zajema informacije direktno iz strojev in jih posreduje poslovnemu informacijskemu sistemu. Za zajem podatkov je partnersko podjetje Atech d.o.o. razvilo tako imenovani MESBox, ki informacije iz strojev vpisuje v bazo GoSoft. Ti podatki so osnova za prikaz delovanja strojev, statistike dela, beleženje količine izdelkov ... S pomočjo posebnih tipk lahko delavec določa tudi trenutni status stroja, kar se direktno prikazuje na nadzornem ekranu in v statistiki delovanja. Prvi GoSoft-MES sistemi so že preizkušeni tudi v praksi. Najboljše rezultate pa dosegamo v povezavi s sistemom za fino načrtovanje zasedenosti proizvodnih virov. Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS.

 

GoSoft-MES - učinkovit nadzor proizvodnje

mes-strojV serijski ali avtomatizirani proizvodnji je za uspešno vodenje proizvodnje nepogrešljiv sistemi za nadzor – upravljanje proizvodnih virov (MES - Manufacturing Execution system ). Namen sistema je podpora sledenju produktivnosti strojev (virov) in delovnih mest. Bistvo modula je popolna integracija z ERP sistemom oz. podmodulom za knjiženje opravljenega dela ter finem planiranju in modulom za evidenco prisotnosti, ki skupaj omogočajo zelo širok spekter podatkov za pokalkulativno analizo proizvodnje. Analize izdelamo v DIS modulu ali pa v standardnem WEB portalu.


mes-gkZa zajem in obdelavo signalov neposredno iz strojev uporabimo industrijski krmilnik MesBox, ki ga je posebej za GoSoft-MES razvilo partnersko podjetje Atech d.o.o. Krmilnik je priključen na ethernet in omogoča več različnih vhodov (kar lahko predstavlja različna stikala oz. namenske senzorje, kot npr. senzor temperature,...) in več izhodov s katerimi se lahko tudi krmili stroj.
Za določanje najpogostejših tipov zastojev (status stroja) uporabimo gumbe s svetilkami ob stroju (tako da je čas, porabljen za to informacijo čim krajši). mes-graf1Tip zastoja pa lahko vnesemo tudi na PC terminalu v proizvodnji s pomočjo bar kod ali tipkovnice (en PC terminal za več strojev) . Ob vsakem stroju se lahko postavi tudi ekran občutljiv na dotik, preko katerega dobi operater stroja podatke o delovnih nalogih (planiranih) ter trenutni statistiki stroja. Slika prikazuje izbiranje razloga zastoja. 

Zastoj stroja lahko tudi zaznamo preko sledenja stikala (števca) stroja; npr. mes-graf2če se 5 min stanje stikala ni spremenilo. Modul Gosoft-MES nam omogoča ON-line vpogled v proizvodnjo. Na načrtu proizvodnje (Layout - slika) imamo razporejene posamezne vire (stroje) ter prikazan izdelek ter doseg plana izdelave ter ciljno in trenutno količino ter razliko (grafično z rdečo in zeleno barvo). 


S klikom na detajl pa lahko dobimo še več podatkov o trenutnem stanju vira: Delovni nalog, Operacijo, ki se trenutno izdeluje, količine, doseganje norme ipd. S klikom na šifro vira pa nas postavi v seznam planiranih operacij za ta vir.
mes-graf3S pomočjo spletnega sistema Gosoft-MES lahko pregledujemo stanje proizvodnje na načrtu proizvodnje ali pa neposredno zgodovino dogodkov po virih Iz stanja proizvodnje lahko prav tako pridemo do zgodovine dogodkov (MES). Za posamezen vir (stroj) lahko pregledujemo tudi zgodovino posameznega parametra (lastnosti), ki ga zajemamo iz stroja za izbrano obdobje (dan, teden, mesec). V nadaljevanju je prikaz nekaterih pregledov delovanja strojev. 


Rezultati projekta GoSoft-MES so bili sofinancirani s strani ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.