Vzdrževanje strojev in naprav

Kvalitetno vzdrževanje lastnih osnovnih sredstev je osnovni pogoj za uspešno poslovanje podjetja. Modul vzdrževanja pokriva vse aktivnosti v zvezi s planiranjem in obdelavo vzdrževalnih posegov, kot so npr. urgentne intervencije in planiranje preventivnih in kontrolnih opravil. Pri pripravi servisnega naloga se določi čas izvedbe (ročno ali avtomatsko iz frekvenc preventivnega vzdrževanja naprav), lahko se pripravi tudi potrebne materiale in projekcija stroškov.

 

Namen modula vzdrževanja:

  • planiranje vdrževalnih delOsnovni podatki strojev in naprav za vzdrževanje.png
  • planiranje materiala potrebnega za vzdrževanje
  • spremljanje vzdrževalnih del
  • spremljanje porabe materiala
  • obračun stroškov vzdrževanja
  • natančnejši opis strojev in naprav ter kartica vzdrževanj