Velika rast in uspešno poslovanje

datum: 01.09.2021

GOinfo je tudi leto 2020 zaključilo z najboljšimi poslovnimi rezultati v zgodovini svojega obstoja. Rast prihodkov je dosegla 20%, število zaposlenih se je povzpelo na 50, začeli pa so se tudi mnogi novi projekti. S podpisom dveh novih pogodb z bolnišnicami (Porodnišnica Kranj in Ortopedska bolnišnica Valdoltra), pa je podjetje tudi vodilni ponudnik poslovne programske opreme za bolnišnice v Sloveniji.

Tradicionalno pa ostaja glavna panoga programska oprema za proizvodna podjetja, v zadnjem obdobju so bili realizirani ali so v teku naslednji projekti: Gorenc - kmetijska mehanizacija Cerklje, Riedl CNC Maribor, SEP Bjeljina, Dafra Žalec, PTZ Podhosta, Navkom Brezovica, Robotehnika Markovci, Ekten Krško, Hyb Šentjernej, Orodjarna Imenšek Maribor, LP Mycron Ptuj. Novi projekti pa so že na poti, tako da bodo tudi rezultati za leto 2021 zagotovo najboljši doslej. Prodaja se povečuje tudi na področju Hrvaške.