Javni zavodi - bolnice

 • golnik

  Bolnišnica Golnik - SLO

  kliničničnega oddeleka za pljučne bolezni in alergijo se drži z dolgoletno tradicijo pridobljen sloves vrhunske slovenske klinike za diagnostiko in zdravljenje bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi.

 • Bolnišnica Sežana - SLO

  je ustanova za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano - splošno bolnišnično nego. Dejavnost bolnišnice vključuje tudi rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov v posebnih klimatskih pogojih - v t.i. programu SPELEOTERAPIJE.

 • Pokrajinski arhiv v Novi Gorici - SLO

  je najmlajši regionalni zgodovinski arhiv v Sloveniji, ustanovljen 1972. leta. Njegova glavna naloga je skrb za arhivsko gradivo, to je najdragocenejše zapise iz naše preteklosti, na območju Goriške.

 • Psihiatrična bolnišnica Vojnik - SLO

  Osnovna dejavnost bolnišnice je oskrbovanje regije s približno 320.000 prebivalci s psihiatričnimi storitvami. Skupno število postelj v bolnišnici je 195, od tega jih je klasični psihiatriji namenjeno 135, zdravljenju odvisnosti 30 in usmerjeni rehabilitaciji v enoti Ravne pri Šoštanju 30.

 • ptuj_nov

  Ptujska bolnišnica - SLO

  je danes na omenjenem območju osrednja zdravstvena ustanova z 224 posteljami. Letno sprejmejo okrog 12.000 bolnikov s povprečno šestdnevno ležalno dobo. V dializnem centru letno opravijo okrog 10.000 dializ, v specialističnih ambulantah pa letno beležijo okrog 70.000 obiskov. Strokovni dosežki in organiziranost njihove ustanove odgovarjajo statusu regijske bolnišnice.

 • sb-izola1

  Splošna bolnišnica Izola - SLO

  SBI - je ena izmed bolnišnic v Sloveniji, ki opravlja zdravstvene storitve na sekundarni ravni. Bolnišnica je organizirana tako, da so v njej zastopani štirje veliki medicinski oddelki in sicer: oddelek za kirurgijo, oddelek za interno medicino, oddelek za ginekologijo in porodništvo ter oddelek za pediatrijo, poleg omenjenih pa še oddelek medicinskih služb.

 • Splošna bolnišnica Jesenice - SLO

  v tej ustanovi želijo postati najboljša slovenska bolnišnica, primerljiva s podobnimi bolnišnicami v evropskem prostoru, v kateri bo vsak bolnik deležen najboljše osebne obravnave in kakovostne oskrbe. Želijo, da se bolniki pri njih počutijo zaželeni in varni, imajo dostop do zdravnikov, medicinskih sester in drugih zdravstvenih sodelavcev, da so dobro seznanjeni s svojim stanjem, zaposleni pa so jim ves čas na voljo.

 • sb-sg1

  Splošna bolnišnica Slovenj Gradec - SLO

  Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je regionalna bolnišnica, vendar bi lahko rekli, da je tudi medregijska, saj pokriva več statističnih regij. Je osrednja zdravstvena institucija, v kateri se izvaja bolnišnično in specialistično ambulantno zdravljenje bolnikov na sekundarni ravni. Zdravstvene storitve so namenjene predvsem prebivalcem iz območja zdravstvene regije OE Ravne (Koroške in Velenja). V bolnišnici se zdravijo tudi prebivalci celotne Slovenije in tujci.

 • bolnica_sempeter

  Splošna bolnišnica “Dr.Franca Derganca“ Nova Gorica - SLO

  je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika slovenska bolnišnica, za katero je značilna hitra rast in velika dinamika procesov. Iz podjetniškega zornega kota je bolnišnica veliko podjetje in je v Goriški regiji med največjimi podjetji. Tudi iz primerjave velikosti bolnišnic po svetu sodi bolnišnica med večje ustanove. V Goriški regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Za regijo je izrednega pomena tudi iz gospodarskega in drugih vidikov.

 • Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo Nova Gorica - SLO

  je javni zavod, ki je dolžan izvajati javno mrežo zobozdravstvenega varstva na področju občin ustanoviteljic zavoda (Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica, Dobrovo, Kanal in Renče – Bilje) tako, kot jo določi ustanovitelj na svojem področju.