Kolofon

Sadržaj web stranice je dinamički osvježava.

Datum objave web stranice: srpanj 2017
Klijent: GOinfo d.o.o.
Priprava materijala: GOinfo d.o.o.

Izvođač: Arctur d.o.o.
Odgovorna osoba:
Voditelj projekta:
Grafički dizajn:
Programiranje:
Korisnička podrška:
 

Autorskog i srodnih prava na dizajn i kod web prezentaciju, a za materijal koji se koristi u pripremi sadržaj i izradu web stranice prezentacije uređuju se ugovorom između naručitelja i izvođača radova te su zaštićeni u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne RS, br. 21-958 / 1995)