Općenito

Programski paket GoSoft pokriva sve glavne funkcije proizvodnog poduzeća ili javne ustanove. Temelji se na interaktivnom unosu podataka i povezanosti svih funkcija u jedinstveni informacijski sustav. Radi na svim popularnim operativnim sistemima i lokalnim mrežama za osobna računala.  

GoSoft je klasična client / server aplikacija. Baza podataka koja se koristi je Sybase, a razvojni alat za klijent je Power Builder. Za WEB aplikacije je korištena PHP tehnologija. Na serveru može biti instaliran operacijski sistem Windows ili Linux, klijent treba windows okruženje (Windows XP ili noviju verziju). WEB klijent radi na bilo kojem web pregledniku.

Većina funkcionalnosti radi u klasičnoj client aplikaciji:
   

 •     materijalno poslovanje pregledi-zalihe
 •     nabava / prodaja
 •     tehničko tehnološki podaci
 •     kontrola kvalitete
 •     planiranje materijalnih potreba
 •     praćenje proizvodnih kapaciteta i izvršenog rada
 •     održavanje strojeva i opreme
 •     financijsko računovodstvo i osnovna sredstva
 •     obračun plaća i kadrovska evidencija
 •     analize podataka.


 

Neke posebne funkcije projektirane su za  WEB sučelje:

 •     DMS - sistem kalendar-projekt za praćenje dokumentacije (OCR)
 •     CRP - kvalitetno planiranje proizvodnih resursa
 •     MES - prihvat podataka direktno iz NC i  CNC strojeva
 •     upravljanje projektima
 •     portali
 •     interno naručivanje (bolnice)
 •     sistem javnih narudžbi
 •     evidencija uporabe radne odjeće
 •     portal potpora za interni restoran
 •     evidencija prisutnosti.