Općenito

GoSoft® ERP

sveobuhvatni poslovni informacijski sustavi za proizvodna poduzeća

 

U suvremenim poduzećima već se niz godina ustalio koncept upravljanja poslovanjem uz pomoć cjelovitih informacijskih sustava koji u jedinstvenom sustavu pokrivaju praktički sve informacijske potrebe poduzeća. GoSoft®-ERP je fleksibilan, učinkovit, pouzdan i user-friendly informacijski sustav koji, osim osnovnih poslovnih procesa tvrtke, upravlja i nekim vrlo specifičnim potrebama, a također omogućuje nadogradnju i integraciju s drugim programskim rješenjima. Prednost ovakvog cjelovitog informacijskog sustava je prije svega jedinstvena baza podataka, koja omogućava jednokratni unos podataka, čime se svim korisnicima pružaju iste informacije, a menadžmentu služi kao učinkovit alat za brzo i ispravno poslovno odlučivanje. Istovremeno, osigurava i smanjenje administrativnog posla te povećava transparentnost troškova poslovanja tvrtke. Modularna struktura omogućuje korisniku sustava implementaciju samo onih funkcionalnosti koje su mu potrebne ili postupno uvođenje cjelovitog sustava.

 

Temelj svakog informacijskog sustava su kvalitetni osnovni podaci (PDM)

Pravilno organizirani podaci o artiklima, materijalima, poslovnim partnerima, poslovima, ljudima i ostalom temelj su cijelog sustava. Za planiranje proizvodnje potrebno je osigurati kvalitetne podatke o strukturi proizvoda (sastavnice, crteži) i načinu proizvodnje (operacije, poslovi, vrijeme izrade). Na temelju tih podataka zajamčen je i izračun izravnih troškova za svaki element u procesu proizvodnje.

Učinkovito upravljanje prodajnim procesima (CRM)

Uz pomoć podataka o partnerima, ljudima, poslovnim prilikama te razgovora, analiza i drugih informacija možemo osigurati maksimalnu učinkovitost u sklapanju novih poslova i njegovati dugoročne odnose.

Prodaja (SD)

Praćenje tijeka događaja od kupčeve narudžbe do otpreme i fakturiranja daje jasnu sliku uspješnosti prodaje i osigurava točne isporuke. Tijek dokumenata korisnik može postaviti sam.

Elektronička razmjena podataka s partnerima (EDI)

U eri digitalizacije jedini ispravan način razmjene podataka su elektronički dokumenti. Na taj način ne dolazi do pogrešaka, povećava se učinkovitost, nema nepotrebnog ispisivanja i prepisivanja podataka. Cijeli ciklus može se organizirati elektronički, od narudžbi kupaca, predviđanja, opoziva, do otpreme i faktura.

Točne zalihe – sljedivost toka materijala i otpreme - logistika (WMS)

Osim materijalnog poslovanja i točnih zaliha na lokacijama, sustav omogućuje i upravljanje zalihama uz pomoć bar kodova, praćenje serijskih brojeva, rokova trajanja i druge funkcionalnosti za prijem i otpremu robe. Sustav također podržava modul logistike za planiranje otpreme i transporta (kamioni, rute).

Pravovremeno nabavljanje svog potrebnog materijala (SCM)

Na temelju narudžbi sustav izrađuje plan nabave koji omogućuje automatsku ili poluautomatsku izradu narudžbenica. Korisniku su u svakom trenutku dostupne informacije o kašnjenjima, planiranim isporukama, materijalima koji nedostaju i nadolazećim potrebama.

Procesi su zamišljeni kao otvoreni, sve je omogućeno i elektronički (PDF format ili u obliku E-style, UBL ili EDIFACT podataka). 

Planiranje materijalnih potreba i proizvodnje (MRP)

Središnji dio sustava je planiranje potreba po materijalima, poluproizvodima i proizvodima na temelju narudžbi kupaca, planova prodaje ili predviđanja. To je još uvijek najugledniji svjetski sustav planiranja potreba (MRP - planiranje proizvodnih resursa), koji uzima u obzir JIT (just in time) princip: na temelju narudžbi kupaca i predviđanja prodaje s razradom potreba po sastavnicama, izračunava se potreba za pojedinom komponentom, uzimajući u obzir raspoložive količine artikala. Istodobno, uzima u obzir i vremenski element te sve parametre planiranja (minimalne zalihe, optimalna količina, razdoblje objedinjavanja itd.).

GoSoft® omogućuje ispis proizvodne dokumentacije i praćenje odrađenog rada u proizvodnji. Za svako radno mjesto izrađuje precizan redoslijed poslova i pregled popunjenosti proizvodnih kapaciteta (po danima, tjednima, mjesecima). Praćenjem obavljenog rada uz pomoć bar koda bilježi završetak operacija, smanjuje opterećenje kapaciteta i osigurava točnu naknadnu kalkulaciju (uključujući status nedovršene proizvodnje).

Fino planiranje proizvodnih resursa (CRP)

Sustav koristi poseban algoritam za preciznu alokaciju rada na pojedini resurs (stroj, radnik, alat), koji na temelju predviđenih termina, slobodnih kapaciteta i kalendara rada resursa određuje točan tijek rada na pojedinom resursu. Sustav vodi brigu o stalnoj zauzetosti svih proizvodnih resursa, a istovremeno vodi računa o redoslijedu operacija i strukturi proizvoda. Moguće su i transakcije bez papira.

Obuhvaćanje podataka direktno sa strojeva (MES)

Kako bi se pratila učinkovitost strojeva u realnom vremenu, sustav omogućava obuhvaćanje podataka direktno sa strojeva (brojanje komada, mjerenje ciklusa, obuhvaćanje ostalih podataka). Time se osigurava pregled rada strojeva i na tlocrtu radionice, direktan prijenos količina na radni nalog, prilagodba plana proizvodnje na temelju trenutnih rezultata, prikaz učinkovitosti (OEE) i smanjenje zastoja.

Održavanje strojeva i uređaja (MM)

Za preciznu proizvodnju i kvalitetne proizvode neophodno je preventivno održavanje strojeva i mjernih uređaja. Sustav osigurava pravovremenu nabavu rezervnih dijelova i planiranje zahvata na strojevima, kao i kalibraciju mjernih uređaja.

Servis i održavanje proizvoda (MT)

Servisni modul namijenjen je aktivnostima nakon isporuke proizvoda, omogućuje upravljanje serijskim brojevima proizvoda i praćenje postprodajnih aktivnosti (montaža, nadogradnja, popravci, održavanje i drugi poslovi).

Bez kvalitetnih proizvoda nema rasta prodaje (TQM)

Visoka kvaliteta proizvoda jamstvo je duge i dobre suradnje s kupcima. Proizvodni proces mora osigurati stalnu kontrolu nad proizvodnim procesom, mjerenje i ispitivanje ključnih elemenata, odgovarajuće postupanje u slučaju odstupanja i analizu stanja s ciljem stalnih poboljšanja.

Vođenje projekata – grupni rad (PM)

S rastom i povećanjem broja zaposlenih u poduzeću brzo se javlja i potreba za organizacijom, planiranjem i praćenjem rada inženjerskog i razvojnog osoblja. Potrebne su i informacije o tijeku projekata, izostancima, statusu projekta – sve povezano u osnovni ERP sustav.

Računovodstvo i financije (FI)

Modul omogućava učinkovito praćenje i analizu imovinskog i financijskog stanja te poslovanja i financijskog poslovanja poduzeća. Podržava sve poslovne funkcije računovodstva i zakonskih obveza - izvještaja. Svi događaji u cjelovitom sustavu automatski se prenose – prikupljaju se u ovom modulu i daju odgovarajuće izvještaje za menadžment i državna tijela.

Protok i pohrana dokumenata (DMS)

Za potvrđivanje i pohranjivanje odlaznih i dolaznih dokumenata koristi se interni sustav koji donositeljima odluka omogućuje pregled i potvrdu dokumenata. Svi dokumenti pohranjuju se na lokalne poslužitelje ili eksportiraju u razne arhive.

Plaće i kadrovska evidencija (HRM)

je otvoreni podsustav za obračun plaća i upravljanje osobnim podacima zaposlenika.

Model obračuna postavljen je tako da se bez dodatnog programiranja može prilagoditi gotovo svakoj djelatnosti. Osigurava sve propisane evidencije i omogućuje prijenos podataka u sve propisane urede. U kadrovskoj evidenciji moguće je obračunavati i voditi godišnje odmore i druge podatke važne za zaposlenike.

Evidencija prisutnosti (EPR)

Osobe koriste RFID ili drugu identifikaciju kako bi registrirali svoj dolazak/odlazak i razlog, čime definiraju prisutnost, odsutnost, pauze i druge događaje. Uz evidenciju radnog vremena i grupnog rada, ovo je osnova za točan obračun dnevnih dolazaka i obračun plaća. Događaji se također mogu evidentirati s udaljenih lokacija.

Poslovno izvještavanje (BI)

Podaci svoju snagu dobivaju analizama, stoga GoSoft posebnu pozornost posvećuje analizama i grafičkom prikazu podataka. Uz pomoć ovih podataka menadžment može suvereno odlučivati ​​o načinu rada s ciljem poboljšanja učinkovitosti i odgovarajućim mjerama. Ovaj modul također pokriva funkcije kontrolinga i novčanog toka. Podatke je najbolje prikazati u obliku portala koji mogu biti standardni ili prilagođeni individualnim potrebama.

Umjetna inteligencija (AI)

GoSoft već uključuje umjetnu inteligenciju u nekim područjima, tako da trenutno korisniku pomaže savjetima za pravilno korištenje programa.