Poslovni rezultat

datum: 26.03.2012

Tudi v letu 2012 je podjetje GOinfo poslovalo skladno z načrti in povečalo prihodke za okoli 10%. Tako je realizacija presegla 1,2 mio EUR. Največji porast je bil prav na področju prodaje programske opreme in storitev s področja informatike. Večina projektov se je začela odvijati v prvi polovici leta, v drugi polovici, pa smo programsko opremo implementirali še v podjetjih TIPS d.o.o. Krško, Plastoform Istra Pazin in Kovinska Bled, na tujem pa Steel construction Bosnia - Jajce, Standard a.d. Prnjavor in Dok-ing Zagreb.