Poslovanje v letu 2010

datum: 10.01.2011

V minulem letu smo zazanali bistveno izboljšanje stuacije na področju prodaje programske opreme in na področju nadgradenj - storitev. Izboljšala se je tudi plačilna disciplina. Programsko opremo smo implementirali v podjetjih: Lex d.o.o. Koper, Hiplex Cerkno, AKA PCB Lesce, Tem Čatež, Plastoform Šmarjeta, Plastoform Blanca in bolnišnicah Izola ter Ptuj. Po 10% padcu realizacije v letu 2009, je bila prodajna realizacija v letu 2010 spet rekordna (na nivoju leta 2008). Zelo dobre so tudi napovedi za leto 2011. V letu 2010 smo uspešno vpeljali GoSoft-MES v 3 podjetja.