Tudi krizno leto 2009 uspešno

datum: 29.12.2009

Kot vsa podjetja se je tudi GOinfo v začetku leta soočil s krizno situacijo: zmanjšanje naročil, varčevanje, slabo plačevanje ... S premišljenim nižanjem stroškov in nekaterimi aktivnostmi za povečanje prodaje, pa se je v drugem polletju situacija bistveno izboljšala in po sedaj znanih podatkih bodo skupni prihodki na nivoju predhodnega leta, dobiček pa celo nekoliko višji. V letu 2009 smo GoSoft namestili v podjetjih: Cerjak d.o.o. Krško, SEC d.o.o. Košana, Optotek d.o.o. Ljubljana, Norka GT d.o.o. Lenart, Mordicom d.o.o. Solkan, LIP Pohištvo d.o.o. Bohinjska Bistrica, na Hrvaškem in v BiH pa: DiV d.o.o., Đuro Đaković kotlovi d.o.o., MGK Pack d.d., Pluto d.d., Farmland a.d., Širbegović Grupa, Fero-ero d.o.o. V letu 2009 smo uspešno tržili tudi nov MES produkt, ki ima že napovedane nove kupce tudi v letu 2010.