Donacija tetraplegiku

datum: 12.12.2007

Na prošnjo Društva paraplegikov in pobudo poslovnega partnerja - Tekstilna tovarna Okroglica, d.d. smo g. Miroslavu Vasiću skupaj podarili osebni računalni in tisklanik, ter računalnik priključili na medmrežje. Tako bomo g. Miroslavu, ki živi v Domu upokojencev v Podbrdu omogočili stike s prijatelji.

 

Donacija tetraplegiku