Redna skupščina podjetja GOinfo

datum: 23.02.2006

Poslovni rezultati v letu 2005 so bili nad pričakovanji. Celotni prihodki so bili sicer malenkost pod načrtovanimi, vseeno pa več kot 30% višji kot v letu 2004. Ob tem je pomemben podatek, da največjo rast izkazuje prodaja programske opreme in storitve. Zaradi tega je bila rast dodane vrednosti kar 50%. Načrti za naslednje leto so zmernejši, saj je predvidena rast okoli 20%, predvsem na področju storitev.