GoSoft-2000 web edition

datum: 01.08.2005

V sodelovanju s podjetjem Arctur d.o.o. smo razvili spletno aplikacijo za naročanje artiklov. Aplikacija omogoča uporabnikom informacijskega sistema GoSoft-2000 z lastnim spletnim strežnikom, lažje sprejemanje naročil od svojih kupcev. Dostop do podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam - stalnim kupcem, naročila se vpisujejo direktno v podatkovno zbirko dobavitelja. Naročnik prek spleta spremlja tudi stanje naročila in pregled zaključenih naročil. Prvi uporabnik aplikacije je podjetje DRM d.o.o. iz Sežane.

Goinfo d.o.o. je tudi uradno objavil najnovejšo različico svoje aplikacije Gosoft-2000, ki smo jo poimenovali »web edition« ali po slovensko spletna različica. Preko 120 obstoječih naročnikov iz Slovenije, Hrvaške in BiH, bo tako lahko nadgradilo obstoječo programsko opremo. Vodstvo Goinfa predvideva, da bo prodaja nove različice: a) še izboljšala poslovne rezultate družbe, ki zadnja 4 leta beleži 25% do 30% letno rast b) bistveno prispevala k uresničitvi načrtovanih poslovnih rezultatov.

Nova, web edition različica, omogoča njenim uporabnikom enostavno poslovanje B2B (bussines to bussines) preko spleta. Podjetja, javne ustanove in drugi naročniki bodo lahko odslej naročali in prodajali izdelke preko enostavnih vendar varnih spletnih vmesnikov. S tem bodo bistveno pocenili in izboljšali svoje procese, saj se s prehodom na elektronsko poslovanje bistveno zmanjša čas, potreben za izvršitev transakcije, hkrati pa se zmanjša tudi število napak, ki se lahko pojavijo pri običajni komunikaciji preko telefona. Zaposlenci v nabavi ali prodaji se bodo na ta način lahko bolj posvetili osebnim stikom z njihovimi partnerji, saj bodo namesto vsakodnevnih ponavljajočih opravil lahko več časa namenili samemu poslu. Preko vgrajenega sporočilnega sistema bodo lahko kupce obveščali o novostih, akcijah in podobnem, dobavitelje pa o načrtovanih večjih nabavah ali drugih pomembnih dogodkih.

Nova spletna rešitev bo dobrodošla predvsem tistim podjetjem, ki imajo poslovalnice na različnih lokacijah in tistim, katerih kupci naročajo ponavljajoče artikle (dobavitelji raznih sestavnih delov, manjših izdelkov ali rezervnih delov za večje stroje). Obstoječim naročnikom aplikacije GoSoft-2000, ki bodo želeli nadgraditi svoj sistem, ne bo potrebno kupovati drage strojne opreme. Spletni vmesniki so namreč izdelani na najsodobnejših odprtokodnih tehnologijah, ki za svoje delovanje potrebujejo le malo boljši osebni računalnik, povezan v Internet.
Testno različico lahko preverite na povezavi: NAROČANJE

Oblikovanje uporabniških vmesnikov in spletno programiranje je Goinfo zaupal partnerski družbi Arctur in s tem še okrepil dobro sodelovanje družb znotraj skupine Sontius.