Učinkovita uporaba črte kode v proizvodnji

datum: 10.06.2005

Razvili smo lasten sistem za spremljanje materialnih tokov s pomočjo črtne kode in dlančnikov. Sistem zajema izpis ustreznih nalepk in več transakcij za premikanje materiala in izdelkov (preskladiščenje, prejem, izdaja, dobava ipd.). Sistem že uporabljajo na več lokacijah, uporabniki pa so z rezultati zelo zadovoljni (večja učinkovitost, manj napak, sledenje serijam ...). Prednost sistema je v tem, da se izvaja direktna kontrola v bazi, s tem se minimizira možnost za napake pri izdajah iz skladišča (dobava po naročilu ali odpremnem nalogu, izdaja vedno najstarejše zaloge - FIFO ipd.).