Skupščina podjetja GOinfo

datum: 15.04.2005

Poslovni rezultati v letu 2004 so bili v skladu z načrti, kar pomeni 25% višjo realizacijo napram letu 2003. Predstavljeni načrti za leto 2005 so še bolj ambiciozni in predvidevajo rast prihodkov kar za 35% in naj bi presegli 210 mio SIT. Največji prirastek prihodkov je načrtovan na področju prodaje programske opreme in opravljenih storitev. Od leta 2000 so se tako prihodki podjetja povečali za več kot 100%.