Uspešen prenos IS sistemov

datum: 31.12.2004

V letu 2004 smo dosegli še en pomemben cilj. Vsem uporabnikom stare programske opreme, ki deluje v DOS okolju, smo namestili novo različico programov - GoSoft-2000 v Windows okolju. V letu 2004 smo tako zamanjali programe v Gostol Gopan - Nova Gorica, Iles - Idrija, Inkos - Krmelj, Strojna - Maribor, Excel International - Ajdovščina, Living - Nova Gorica in Peloz - Nova Gorica.