GOSTOL-GOPAN d.o.o. uvedel GoSoft-2000

datum: 01.03.2004

Podjetje GOSTOL-GOPAN, d.o.o. iz Nove Gorice proizvaja prehrambeno in procesno opremo (www.gostol-gopan.si). Večino svojih izdelkov izvozi v vzhodno in zahodno Evropo. V svojem lokalnem omrežju ima 120 osebnih računalnikov. S programom GoSoft-2000 pokriva vse poslovne funkcije v svojem podjetju. V konstrukciji in projektivi je zaposlenih več kot 20 ljudi, ki dnevno shranjujejo vse risbe v skupno bazo (GoSoft) ter prenašajo kosovnice. S tem olajšajo delo pri vnosu podatkov, v proizvodnem procesu, pa imajo vsi uporabniki direkten dostop do tehnične dokumentacije. V proizvodnji so vpeljali sistem črtnih kod za beleženje opravljenega dela in knjiženje materiala. Uvedeno je tudi spremljanje izdelkov po prodaji (servis in montaža po serijskih - tovarniških številkah).