Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, ISO 9001 i ISO 270001

datum: 01.09.2019

Realizacija projekta omogućila je dostizanje primjenjive razine standarda međusobno priznatih
razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje
pridonose povjerenju kupaca u području sustava upravljanja u svrhu povećanja konkurentnosti i
lakšeg ulaska na inozemna tržišta. je o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i
sustavu upravljanja informacijskom sigurnošću ISO 27001:2013.

Naziv projekta

„Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, ISO 9001 i ISO 270001“

šifra projekta KK.03.2.1.14.0075

 

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućila je dostizanje primjenjive razine standarda međusobno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca u području sustava upravljanja u svrhu povećanja konkurentnosti i lakšeg ulaska na inozemna tržišta. je o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i sustavu upravljanja informacijskom sigurnošću ISO 27001:2013.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 • Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, ISO 9001 i ISO 27001;

 • Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je postizanje primjenjive razine ISO standarda te povećanje sigurnosti u razvoju usluga kroz implementaciju ISO 27001 i ISO 9001 norme radi ostvarena specifičnih ciljeva, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz savjetovanje i implementaciju sustava kvalitete. Specifični ciljevi koji će se ostvariti certificiranjem i auditiranjem sustava upravljanja jesu:

 • Povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca;

 • Povećanje konkurentnosti uvođenjem dva certificirana sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću;

 • Proširenje kapaciteta i širenje na inozemna tržišta;

 • Ulaganje u edukaciju zaposlenika;

 • Povećanje prihoda.

Uvođenjem certifikacije sustava upravljanja, tvrtka će proširiti poslovanje na inozemna tržišta, proširiti mrežu kupaca i dobavljača, što će utjecati na porast prihoda.

Održivost rezultata projekta najmanje tri godine od završetka projekta u užem smislu riječi obuhvaća:

 • postupke recertifikacije i kontrole te održavanje certifikata ISO 27001 i ISO 9001;

 • edukacijom zaposlenika koji će biti u stanju držati se procedura propisanih normama;

 • financijski kapacitet za održivost koji će obzirom na dosadašnji financijski rezultat biti dostatan za ovu aktivnost.

Postupak recertifikacije i kontrole dobivenih standarda osigurati će se potpisivanjem Ugovora s dobavljačima kojim će se jamčiti kontrola pune primjene standarda u poslovanju, analizirati rezultate u poslovanju dobivene primjenom standarda te davati preporuke za primjenu u poslovanju.

Primjena standarda znači i edukaciju zaposlenika koji će steći bitne vještine i znanja u provedbi postupaka, internih metodologija i propisanih procedura u poslovanju tvrtke što će omogućiti da se njihova primjena nastavi i nakon završetka projekta. Uloge pojedinaca u timu i cijeloj tvrtki jasno će biti definirane, a svi će zaposlenici biti individualno odgovorni za punu primjenu načela i principa definiranih normama. Također, edukacija trenutnih zaposlenika omogućiti će i prijenos specifičnih znanja na nove i buduće zaposlenike u tvrtki.


 


 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 188.797,44 HRK

 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 145.037,95 HRK

 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 123.282,25 HRK


 

Razdoblje provedbe projekta

18.10.2018. - 18.10.2019.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@goinfo.hr

Linkovi


EU-projekt